Bismillâhirrahmanirrahim ne demektir

Bismillah ne demektir, Besmelenin anlamı nedir, Besmelenin anlamı ne demektir, Besmele hangi anlamlara gelir.

"Bismillâhirrahmanirrahim", günlük konuşmalarımızda çok kullandığımız dini ifadelerden biridir. Buna kısaca "Besmele" denir. Besmele, "Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adı ile (başlamak)" anlamına gelir. Besmelenin kısaltılmış şekli "Bismillah" tır. Bu cümle de "Allah'ın adıyla" anlamındadır. Bu sözcükler Allah'ı hatırlamak ve anmak demektir.

Besmelede Allah’ın 3 ismi geçmektedir. Allah, Rahman ve Rahim

"Besmele"de geçen "Rahman"; herkese rızık veren, doyuran, acıyan, rahmet sahibi Allah anlamına gelir. "Rahim" ise, inananlara merhamet eden ve bağışlayan Allah demektir.

Besmelede geçen Rahman ismini tecellisi dünyada açık ve bariz bir şekilde görmekteyiz. Bundan dolayı Allah rahman ismi ile canlılardan bitki, hayvan, insan mü’min, kafir ayrımı yapmaksızın tüm varlıkları besler.

Rahim ismi, şefkat ve merhamet etmek anlamına gelir. Allah ismin Allahın zatın ıve tüm isimlerini içerisine alan geniş bir anlama sahiptir. Bu yüzden Allah dediğimiz zaman aslında tüm esmaül hüsnayı kasdetmiş oluruz.

Bu nedenle Bismillah Bismillahirrahmanirrahimin özetidir.

Yüce Allah Kur'anıkerim'de birçok ayette "Besmele"de geçen "Rahman" ve "Rahim" isim sıfatlarıyla insanlara olan sevgisini ve şefkatini ifade etmiştir.

Bir işe besmele ile başlamak o anda Allah’ın sevgi, merhamet ve şefkatini görmek ve kişinin kendisi de o işte Allah'ın sevgi ve merhametine talip olması demektir.