Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4. Sınıfla ait Ünite Adları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 4. Sınıfla ait Öğretim Programı’nda yer alan üniteler, kazanım
sayıları, kazanımların işlenişi için ayrılabilecek yaklaşık süre aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ünite

Sırası

 

Ünite Adı

 

Kazanım

Sayısı

 

Ders Saati

 

Ders Saati

 

Yüzdesi

 

1

Günlük Hayattaki Dinî İfadeler 

4

16

22

24

2

İslam’ı Tanıyalım 

4

16

22

24

3

Güzel Ahlak 

3

12

16

66

4

Hz. Muhammed’i Tanıyalım 

6

16

22

24

5

Din ve Temizlik 

2

12

16

66