2013-2014 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

2013-2014 4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1-    Aşağıdakilerden hangisi sevap bir davranıştır?

    A) Oyun oynamak  B) Yemek yemek    C) Uyumak  D) Helalinden çalışmak

2-    Allah’a teşekkür ifademizi hangi cümle ile söyleriz?

A) Teşekkür ederim  B) Allah’a hamd olsun   C) Allah bereket versin       D) Allah’a ısmarladık

3-  Hasta olan bir kimseyi ziyaret ettiğimizde hangi ifadeyi kullanırız?

A) Allah şifalar versin          B) Allah rahmet eylesin C) Allah bereket versin       D) Allah kolaylıklar versin

4- Aşağıdakilerden hangisi hem ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar?

A)  Zekât             B)  Hac                C ) Abdest     D)  Oruç

5- Sözleri ile davranışları uyumlu olan, verdiği sözü yerine getiren, başkalarını aldatmayan kimseye ne denir?

A) Yardımsever      B) Dürüst    C) Adaletli         D) Barışçı

6- Aşağıdakilerden hangisini yaparsak "manevi (iç) temizlik" yapmış oluruz?

A) Dişlerimizi fırçalamak     B) Banyo yapmak   C) Yalan söylememek   D) Ayakkabı boyamak

7- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz  (SAV)’in temizlikle ilgili olarak söylediği   sözlerden biri değildir?

A)  Temizlik imanın yarısıdır   B)  Güzel söz söylemek sadakadır.

C ) Din temizlik üzerine kurulmuştur. D) Temizlik imandandır

8)  Peygamber Efendimiz (sav) 6 yaşında annesini kaybettikten sonra 8 yaşına kadar hangi akrabasının yanında kalmıştır 

 A) Amcası Ebu Talib    B) Annesi Amine   C) Süt Annesi halime   D) Dedesi Abdulmuttalib

9)Mekke’de yeni doğan bebeklerin süt anneye verilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mekke’nin havasının çok sıcak olması    b)Annelerin sütünün az olması

c)Annelerin bebeklerine iyi bakamamaları  d)Mekke’nin kurak olması

10) Peygamberimiz öncesi Mekke’de kötülükler haksızlıklar hâkimdi. Bu kötülüklerden uzak durmaya çalışan insanlarda vardı. Bu insanlar kendilerinin Hz. İbrahim’in dinine yani tek bir Allah inancına inandıklarını söylüyorlardı. Bu inancın ismi nedir?

a) Hıristiyanlık                       b) Yahudilik      c) Haniflik                                 d) Budizm

11)  Peygamberimizin ailesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Babası Peygamberimiz doğmadan 6 ay önce vefat etmiştir.

b) Doğduktan sonra annesinin yanında kalmıştır.

c) Sütannesinin ismi Halime’ dir.

d) Annesi 6 yaşında iken vefat etmiştir.

12) Bir gün bir kadın Hz. Muhammed’in evine gelir. Kadın içeri girince peygamberimiz “ Annem, anneciğim” diyerek yerinden kalkar ve oturması için yere kilim serer. Gelen süt annesi Halime’dir. Ona ikramlarda bulunur, hediyelerle evine uğurlar

Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?

a) Peygamberimiz aile büyüklerini sever ve sayardı  

b) Peygamberimiz misafirlerine saygı gösterirdi.

c)  Peygamberimiz süt annesini çok severdi

d) Peygamberimiz insanlara değer vermezdi.

13) Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir?

A) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi                      

B) Zayıflar sürekli gözetilirdi.

C) İçki ve kumar alabildiğince yaygınlaşmıştı       

D) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.

14.  Peygamberimiz ilk evliliğini kaç yaşında ve kim ile yapmıştır?

a) 35 – Hz. Hatice                  b) 40 – Hz. Hatice   c) 20 – Hz. Hatice                  d) 25 – Hz. Hatice

15. Peygamberimiz amcasının yanında hangi olaydan sonra kalmaya başlamıştır?

a) Annesinin vefatından            b) Dedesinin vefatından sonra

c) Sütannesinin vefatından      d) Babasının vefatından sonra

16. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin erkek çocuklarından birisi değildir?

a) Mustafa                       b) Abdullah   c) İbrahim                d) Kasım

17. Aşağıdakilerden hangisi temiz olmanın sonuçlarından biri değildir?

a) İnsanlar tarafından dışlanırız    b) Sağlıklı bir yaşam süreriz

c) Allah’ın sevgisini kazanmış oluruz.    d) İnsanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurabiliriz

18. Peygamberimizin aile büyüklerinin vefatlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Babası, peygamberimiz doğmadan iki ay kadar önce

b) Annesi peygamberimiz 6 yaşındayken

c) Dedesi peygamberimiz 8 yaşındayken

d) Amcası Ebu Talip Peygamberimiz 4 yaşındayken

19. Peygamberimize ahlakı ve dürüstlüğü sebebiyle Mekke’liler tarafından verilen lakap aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nebi                                b) Resul       c) Muhammedül Emin    d) Muhammed

20- Aşağıdakilerden hangisi Mekke halkının en önemli geçim kaynağıdır?

 a) Turizm  b) Ticaret c) Hayvancılık d) Tarım   

Yüksel UÇAR