4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1-   Aşağıdakilerden hangisi sevap bir davranıştır?

A) Oturmak     B) Yemek        C) Uyumak           D) Çalışmak

2-    Hasta ziyaretlerinde hastaya nasıl dua ederiz?

A) Allah rahatlık versin                      B) Allah şifa versin

C) Allah bereket versin                     D) Allah’a ısmarladık

3-  Yakını vefat eden bir kimseye ne deriz?

A) Allah’a ısmarladık             B) Allah rahmet eylesin

C) Allah bereket versin                     D) Hamd olsun

4- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir?

a) Zeynep                   b) Rukiye

c) ÜmmüGülsüm       d) Ayşe  

5- Hz. Muhammed nerede ve ne zaman doğmuştur?

a) 20 Nisan 571 yılında , Medine’de

b) 20 Nisan 610 yılında , Mekke’de

c) 20 Nisan 610 yılında , Medine’de

d) 20 Nisan 571 yılında , Mekke’de

6-Peygamberimizin babasının ve dedesinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) Abdullah – Hamza  b) Abdülmuttalip - Ebu Talip

c) Abdullah – Ebu Talip    d) Abdullah – Abdülmuttalip

7- Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Mekke’nin ileri gelen Kureyş kabilesindendir.

b) Baba tarafından soyu İsmail peygamber yoluyla İbrahim peygambere dayanır.

c) İsmini dedesi Abdülmuttalip koymuştur

d) Annesi Amine tarafından emzirilmiştir

8) “Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz.Muhammed onun kulu ve elçisidir.” Bu anlamı taşıyan söz aşağıdakilerden hangisidir? 

   A) Kelime-i tevhid          B) Besmele   C) Şükür                     D) Kelime-i şahadet

9)Aşağıdakilerden hangisi besmelenin anlamıdır?

a)Allah’a şükürler olsun   b)Allah razı olsun

c)Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla     d)Maşallah

10)Allah’a olan şükrümüzü daha çok nasıl belirtiriz?

a)Dua ve ibadet ederek      b)Elhamdülillah diyerek

c)Haramlardan uzak durarak    d)Helal kazançla

11) Allah’tan bir şey isteme ona yakarışa ne nedir?

a)Dua                         b)Helal      c)Sevap                       d)İbadet

12) Sözünde durmak, dürüst olmak, insanlara yardım etmek nasıl bir temizliktir?

a)Maddi temizlik        b)Dış Temizlik   c)Manevi temizlik      d)Beden Temizliği

13) Ahlaki temizliğe dikkat çeken ayet hangisidir? Belirleyiniz.

a)Elbiseni tertemiz tut

b)Allah temizdir temizliği sever

c)Her türlü hareketinizde dürüst davranın

d)Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

14.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Selamlaşma insanları barıştırır   B) Dinimizde selamlaşma önemli değildir

C) Selamlaşma insanları kaynaştırır  D) Selama mutlaka karşılık vermeliyiz

15.  Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir?

A) Elbiseleri temizlemek        B) Sözünde durmak  C) Elleri yıkamak                  D) Banyo yapmak

16. Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızdaki dini ifadelerden biri değildir?

A) Bismillah     B) Elhamdülillah    C) Günaydın      D) Allah korusun

17. Aşağıdakilerden hangisi insanın her işe besmeleyle başlama sebeplerinden biri değildir?

A) Allah’a olan inancımı B) Allah’ın işimize yardım etmesi

C) İnsanın kibirlenmesi     D) İşimizin güzel sonuçlanması

 18. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in çocukluk ve gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarından biri değildir?

A)  Aile büyüklerini sever ve sayardı      B)  Kötü davranışlardan kaçınırdı

C)  Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı çıkardı   D)  Hiçbir topluluğa üye olmazdı

19. Hz. Muhammed’e hangi özelliğinden dolayı “Muhammed’ül Emin” denilmiştir?

A) Cesaretli olduğu için         B)  Çalışkan olduğu için

C) Merhametli olduğu için     D) Güvenilir olduğu için

20- Besmelenin anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Allah’ın adıyla başlarım.   B) Esirgeyen Allah’ın adıyla başlarım.

C) Bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım   D) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım.