4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

1- Çok sevdiğimiz birisinin daha uzun yaşamasını istiyorsak hangi dua cümlesini söyleriz?

a) Allah sabır versin     b) Allah uzun ömür versin

c) Allah kavuştursun             d) Allah bağışlasın

2- Aşağıdakilerden hangisi Allah’a teşekkür ifadesidir?

A) Bismillah   B) Merhaba  

C) Elhamdülillah    D) Subhaneke

3-  Bize yapılan bir iyilik karşısında teşekkür olarak karşımızdaki kişiye ne söyleriz?

a) Allah razı olsun          b) Allah’a emanet ol
c) Allah kavuştursun         d) Allah sabır versin

 4- Aşağıdakilerden hangisi sınava giren kişi için söylediğimiz ifadelerden biri değildir?
a) Allah şifalar versin.     b) Allah yardımcın olsun.
c)  Başarılar dilerim.       d) Allah zihin açıklığı versin

 

Peygamber Efendimiz bir hadisinde “ Yaptığınız zaman, birbirinizi seveceğiniz bir davranış söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.” buyurmuştur.

 5- Bu hadisten yola çıkarak hangisi söylenebilir?

a) Birbirimizi sevmeliyiz.                       

b) Birbirimize iyi davranmalıyız.

c) Selamlaşmak, aramızda sevgiyi arttırır.

d) Tanımadıklarımıza selam vermemeliyiz.

 6-  İçki içmek, kumar oynamak, arkadaşlarımızla alay etmek, lakap takmak gibi dinimizce yasaklanan davranışlara ne ad verilir?

a) Sevap    b) Helal   c) Günah     d) Sembol

 - Dince yapılması yasak olan davranışlar: ( içki içmek, kumar oynamak, alay etmek gibi )

Dince yapılması istenen güzel davranışlar  :                ( Dürüstlük, namaz kılmak gibi )

Günlük yaptığımız sıradan işler  : ( yemek yemek, uyumak gibi )

7- Yukarıda geçen davranışlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle isimlendirilir?

a) Sevap- Haram- Günah  b) Haram- Sevap- Helal

c) Helal- Haram- Sevap     d) Günah-Helal-Sevap

 8- Dinini iyi öğrenmiş bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Komşusuna yardım eder.

B) Kötü davranışlardan uzak durur.

C) Gerektiğinde yalan söyler.

D) Allah'a şükreder.

9- Allah’ın kesinlikle yapmamızı yasakladığı iş ve davranışlara ne denir?

a) Haram b) Helal  c) Farz              d) Sevap

 

10- Allah Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur:

“Şüphesiz ki Allah tövbe edenleri iyice temizlenenleri sever”.

Hz. Peygamber ise, “Temizlik imandandır” demiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

A) Müslümanlar temiz olmalıdır.

B) Allah temiz olanları sever.

C) Kur’ân’da temiz olmakla ilgili ayet vardır.

D) İslam dini temizliğe önem vermez.

 

11- Hangi eşleştirme yanlıştır?

A) Afiyet olsun  =  Hastalar için

B) Allah’a ısmarladık  = Yolcukta

C) Hoş geldin  = Misafirler için

D) Kolay gelsin  =  Çalışanlar için

 

“ Eşhedü …………..ilâhe illallah ve eşhedü ………….. Muhammeden Abduhu ve Resûluhu ”

12- Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki    lerden hangisi gelmelidir?

a) enne- ilahe                   b) illallah- enla

c) enla- ilahe                     d) enla- enne

 

13- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Din, güzel ahlaklı olmayı öğütler.

b) İnsanların en değerlisi ahlakı en iyi olandır.

c) Allah, ahlaklı insanları sever

d) Ahlaklı olmayan kişiler herkes tarafından sevilir.

 

14- Aşağıdaki işlerden hangisinde kişinin besmele çekmesi uygun değildir?

a) Kumar oynamaya başlamadan önce

b) Yemek yemeye başlamadan önce

c) Kur’an okumaya başlamadan önce

d) Arabaya binerken

 

“ Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed Onun elçisidir. “

15- Yukarıdaki ifade için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Kelime-i Şehadet cümlesidir

b) Euzu-Besmelenin anlamıdır.

c) Kelime-i Tevhid cümlesinin anlamıdır.

d) Şükür ve hamd cümlesidir.

 

16- Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından diğerlerinden farklıdır?

A)  Elleri yıkamak 

B)  Çevreyi temiz tutmak

C)  Kötü sözlerden uzak durmak 

D)  Elbiseleri temiz tutmak

17- Temiz bir insan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Tuvaletten sonra ellerini yıkamaz

B) Saçlarını taramaz

C) Sık sık banyo yapmaz

D) Okulunu ve çevresini kirletmez

18- Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir davranış biçimi değildir?

 A) Arkadaşlarımıza yardım etmek

 B) Arkadaşlarımızı hoşlanmadığı isimlerle çağırmak

 C) Yanlış davranışları uygun dille düzeltmek

 D) Çevremizdeki insanlara karşı kibar olmak

 

19- İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve davranışlara ne ad verilir?

 A) Güzel ahlak  B) Din  C) İman     D) İbadet

20- Allah’a niçin şükretmemiz gereklidir?

a) Sayısız nimetler verdiği için

b) Akıl, düşünme ve konuşma yeteneği verdiği için

c)  Havayı, bitki ve hayvanları bizim için yarattığı için

d) Yukarıdakilerin hepsi için