4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

 

Rabbimiz: .......................................................................

Peygamberimiz: .............................................................

Dinimiz : .........................................................................

Kitabımız: .......................................................................

Kıblemiz: ........................................................................

2) Bütün hayırlı işlerimizin başında ne demeliyiz?

Bismillahirrahmanirrahim          Ⓑ  Elhamdülillah            Ⓒ  Amin               Ⓓ Estağfirullah

 

3) Kurban Bayramı’nın arife günü sabah namazından, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlardan sonra söylenen tekbire denir.?

Teşrik tekbiri        Ⓑ Hamd        Ⓒ Salavat    Ⓓ Subhanallah

 

4) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından değildir?

 ⒶAllah’a iman        Ⓑ Meleklere iman       ⒸHacca gitmek              Ⓓ Ahirete iman

  

5) Allah’ın (c.c.) buyruklarını insanlara ulaştırmak için insanlar arasından seçip görevlendirdiği kişiye ne denir?

Ⓐ Mü’min   Ⓑ Peygamber              Ⓒ Melek         Ⓓ Müslüman

 

6) Bütün namazların ilk rekatında ilk önce hangi dua okunur?

  1. A) Kunut B) Subhaneke            C)  Tahiyyat                 D) Rabbena

 

7) Subhaneke duasında ‘’ Ve celle senaük’’ bölümü ne zaman söylenir?

 Cenaze namazında     Ⓑ  Bütün namazlarda   Ⓒ  Bayram namazında       Ⓓ Cuma namazında

 

8) İnşaallah kelimesinin anlamı nedir?

Allah dilerse       Ⓑ  Hamdolsun          Ⓒ  Selâmün Aleyküm          Ⓓ Şükür

 

9) Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ismi söylenince, O’na sevgimizi göstermek için söylediğimiz dua sözlerine ne denir?

Ⓐ Sübhanallah           Ⓑ  Tevhid              Ⓒ  Sübhaneke                Ⓓ Salavat

 

10) Estağfirullah kelimesinin anlamı nedir?

Ⓐ Âmin        Ⓑ  Allah’ım affet         Ⓒ Allah’a şükür         Ⓓ Allah’a Hamdolsun

 

11) Allah’ın (c.c.) bütün peygamberlere bildirdiği dinin ortak adı nedir?.

İslam       Ⓑ  Hiristiyanlık          Ⓒ Yahudilik                  Ⓓ Peygamberlik   

 

12)Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

Allah       peygamberler     güzelliğe        öğütlere

.......................................................... tarafından,    ........................................... aracılığıyla gönderilen,

insanları;   doğruluğa, iyililiğe ve..................................................... yönlendiren,

İlahi emir ve .............................................................    Dini İslam denir.

13) Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sav) indirilen kutsal kitabımız hangisidir?

Ⓐ Kur’an’ı Kerim          Ⓑ  Tevrat              Ⓒ  Zebur               Ⓓ İncil

 

14) İlk peygamber ve ilk insan kimdir?

Ⓐ Hz. İbrahim (as)          Ⓑ  Hz. Adem (as)             Ⓒ  Hz. Davud (as)             Ⓓ Hz. Nuh (as)

 

15) Sevap ve günahlarımızı yazan melek hangisidir?

ⒶCebrail           Ⓑ  Mikail              Ⓒ  Kiramen Katibin               Ⓓ İsrafil

 

16) Kur’anda ismi geçen peygamberler kaç tanedir?

Ⓐ 50          Ⓑ  100             Ⓒ  33                Ⓓ 25

 

17) Peygamberlerin özelliklerinden olan sıdk ne demektir?

Doğruluk          Ⓑ  Akıllı - Zeki             Ⓒ Güvenilir                Ⓓ Günahsız

 

18) Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

Ⓐ Nurdan yaratılmış varlıklardır.         Ⓑ Cinsiyetleri yoktur.

Ⓒ  Günah işlemezler                       Ⓓ Yerler, içerler, uyurlar

 

19) Dört büyük meleğin isimlerini yazınız.

C.........................................

A.........................................

M.......................................

İ...........................................

            20) Amentü duası karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralanışını aşağıdaki boşluklara yazınız.

 

* Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî

* Eşhedü en lâ ilâhe illallâh

* hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ
* ve'l-ba'sü ba'de'l mevt Hakkun,

* ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi,

* ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

1

2

 

3

 

4

 

5

 

6