MEB 2017-2018 Norm Kadro Güncellemesi

25/08/2017 tarihli onayla  2017-2018 eğitim-öğretim yılına esas olmak üzere 16 Ekim 2017 ile 10 Kasım 2017 tarihleri arasında eğitim kurumlarının norm kadrolarında güncelleme  işlemleri yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 12/09/2017 tarih ve 13546051 sayılı yazısına göre dikkat edilecek hususlar ; 

1-MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 16 Ekim 2016 tarihinde eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurmaları, 

2-Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin  tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olacağının bilinmesi, 

3-Norm  kadro güncelleme işlemleri sonrasında ilgi (a) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında  belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Müdürlüğümüze  gönderilmemesi,

4-Norm kadro güncellemesi yapılacağından, eğitim kurumu müdürlüklerince  güncelleme yapılmak üzere Bakanlığa gönderilen taleplerden çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların  eğitim kurumu müdürlüğünce sisteme işlenmesi gerekmektedir.