Üstün Zekâ ve  Yetenekli Çocukların Özellikleri

Üstün zekâ ve yetenekli çocukların anne babalarıyla yapılan çalışmalarının sonuçlarına göre bebeklik ve erken çocukluk dönemine ilişkin üstün çocukların dikkat çeken özellikleri şunlardır:
1. Uyaranlara karşı çok duyarlı olma,
2. Uzun süreli dikkat,
3. Çok güçlü, mükemmel bellek,
4. Çabuk öğrenebilme,
5. Erken konuşma,
6. İleri düzeyde (ortalama üstü) sözcük dağarcığı,
7. Çok meraklı olma,
8. Dikkatli gözlemcilik,
9. Güçlü hayal gücü,
10. Yüksek düzeyde yaratıcılık,
11. 2 yaşında alfabedeki harfleri tanıma,
12. 4 yaşında okuyabilme,
13. Mükemmeliyetçilik (kusursuzluk),
14. Yaşça büyük arkadaşlar edinme,
15. Yalnız başına oynamaktan zevk alma,
16. Dürüstlük ve adaletli olma,
17. Yaşına göre olgun olma,
18. Yaşına göre olgun davranma,
19. Yüksek düzeyde rekabetçi olma,
20. Güçlü liderlik yeteneği,
21. Pek çok alana ilgi duyma.