Aday Öğretmenlerin Adaylık süresince Yapacakları Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar

Öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu, şube öğretmenler kurulu, rehberlik hizmetleri yürütme kurulu, öğrenci davranışlarını izleme kurulu, disiplin kurulu, okul aile birliği toplantısı, anma ve kutlama komisyonu, sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları, satın alma, muayene ve teslim alma komisyonu, servis denetimi, kantin denetimi, yetiştirme kursları gibi okuldaki bütün kurul ve komisyonları izler.
 

Okul yerleşkesinde yer alan bütün birim ve bölümleri tanır ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olur (Pansiyonu olmayan okullarda görev yapan aday öğretmenler en az 1 gün pansiyonlu bir okulda gözlem yaparlar).

Aday öğretmenler, kendi okulunda okul içi gözlem süresinde farklı alanlardaki öğretmenlerin derslerinde de gözlemlerde bulunur. Bu dersin kaç saat olacağını danışman öğretmeni ve okul müdürü belirler.

Okul içi birimlerdeki toplantılarda aktif görev alır.

Okul gelişimiyle ilgili saha çalışması yapar ve önerilerini de kapsayan rapor hazırlar.

Anma, kutlama, sosyal etkinlik, gezi vb. çalışmalarda görev alır.

Dönem sonu iş ve işlemlerinde aktif olarak görev alır.

Danışman öğretmeniyle birlikte nöbet tutar.