Aday Öğretmenlerin Uygulama sürecinde Yapacağı İşlemler

Aday Öğretmenlerin Uygulama sürecinde Yapacağı İşlemler

Bilindiği gibi aday öğretmenlerin danışman öğretmenler ile geçirecekleri süreç 32 bölümden meydana gelmektedir.

a.İlk bölümde haftada 3 gün, günde 6 saat ders hazırlık, planlama, materyal hazırlama ve izleme çalışmalarına katılır.
b. Sonrasında haftada 3 gün, günde 6 saat ders hazırlık, planlama, materyal hazırlama ve ders anlatma faaliyetlerinde bulunur.

İkinci bölümde ders anlatım sürecinde dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1.    Ders anlatımı günde 3 saat olup, diğer 3 saat hazırlık ve planlamadır.
2.    Form 1’ler danışman öğretmen tarafından hazırlanmaya devam edilecektir. Sınıf İçi Uygulama
(Ders Uygulaması) işaretlenecektir.
3.    Form 2’ler aday öğretmen tarafından hazırlanmaya devam edilecektir.
4.    Form 3’ler aday öğretmenlerimiz tarafından doldurulmayacaktır.
5.    Form 4A’lar danışman öğretmenlerimiz tarafından, aday öğretmenlerimizin anlatım yaptıkları her ders için ayrı ayrı doldurulacaktır.
6.    Form 4B’ler haziran ayından danışman öğretmenlerimiz tarafından doldurulacaktır.
7    11 Nisandan itibaren aday öğretmenlerimizin ders anlatımı yaptıkları dersler için danışman öğretmenlerimiz plan hazırlamayacaktır. Aday öğretmenlerimizin hazırladıkları planlar incelenecektir.
8.    Öğretmen kılavuz kitabı olan derslerde plan yapılmayacak gerekli materyaller hazırlanacaktır.
9.    Aday öğretmenlerimiz ders anlatımı yaptıkları derslerde planını hazırlamış olacak (öğretmen kılavuz kitabı yoksa), sınıf yoklaması olacak, ders defterlerini dolduracaklardır. Danışman öğretmenlerimiz ders defterlerine adayın imzasının yanına paraf atacaklardır.
10.    Çalışma planında her hangi bir eksiklik yoktur. Aynen plan doğrultusunda devam edilecektir.
   Başarılı çalışmalar diliyorum.