Kadın peygamberler neden yok

Kadınlardan peygamber niçin gelmemiştir

Kadın peygamberler neden yokPeygamberlik görevi insanın iradesi ile kazanılan bir makam değildir. Allah insanlar arasında bu görevi seçkin kullarına verir
peygamberlik zor bir görevdir. Bu görevi her insan yapamaz. Nitekim Kur’an-ı Kerime baktığımızda peygamberlerin tebliğ vazifelerini yerine getirirken pek çok güçlüklerle karşılaştıklarını görüyoruz. Onlar bu görevi yerine getirirken her gün türlü türlü çileler, zorluklar, hileler, hakaretler, alaylar, ihanetler ve ahlâksızlıklarla yüz yüze ve karşı karşıya kalmışlardır.

Peygamberler insanlık için bir rehberdir. İnsanlara yol gösterir ve yoldan çıkmış toplumları doğru yola davet eder. Bu toplumlar başlangıçta genellikle; ilkel, görgüsüz, saygısız, medeniyetsiz, kaba, ahlâksız, arsız, soysuz, yüzsüz insanların kol gezdiği irşad edilmemiş, terbiye görmemiş bir toplumdur. Allah’tan vahiy alan iffetli, ahlâklı, nâmûslu, edepli, nâzik ve nahif bir kadının yürütmesini istemek, her şeyden önce kadın için büyük bir sıkıntıdır ve kadının gücünü aşan bir durumdur.

Oysa Allah kimseye gücünün yetmediğini teklif etmemiştir.

Kadına peygamberlik verilmemesi İslam’ın kadına değer vermediği anlamına gelmez
 Öte yandan, peygamberler gibi vahye mazhar olan muhterem ve mübârek kadınlar elbette vardır. Kur’an-ı Kerim de Hz. Musa’nın ve İsa’nın annesine annesine vhayedildiği ve firavunun eşinin saliha bir kadın olduğu belirtilir.