İntihar eden kişinin cenaze namazı kılınır mı

İntihar eden kimsenin cenazesi kılınır mı

İntihar eden kişinin cenaze namazı kılınır mıEhli sünnet alimlerine göre kendini öldüren ve intihar eden kişi büyük günah işlemiştir. Fakat bu davranışından dolayı dinden çıkmaz. Katl günahı kendine aittir. Böyle bir kimsenin cenaze namazı kılınır, ve kedisine dua edilir.

İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı

İbni Semûre (ra) anlatıyor:

Adamın biri ok temreniyle kendini öldürdü. Peygamber Efendimiz (sav) onun namazını kılmadı, fakat sahabelerin kılmalarını da yasaklamadı. “Arkadaşınızın cenaze namazını kılınız” buyurdu. Nesâî, Cenâze

Peygamber Efendimiz (asm) ümmetini intihar cinayetinden alıkoymak için namaz kılmamıştır. Sahabelerin kılmalarına izin vermesi ise, intihar edenin cenaze namazının kılınacağını göstermek içindir.

Yine intihar eden kişi için dua edilir mi

Hz. Câbir (ra) anlatmıştır:
Cahiliyet devrinde Tufeyl ibni Amr ed-Devsî’nin muhkem bir kalesi vardı.
Tufeyl, Peygamber Efendimiz’e (asm) geldi ve kendisini korumayı taahhüt ederek,
“Yâ Resûlallah! Sana kötülük yapacaklardan, seni koruyacak olanların yanına, güvenilir bir kaleye gelir misiniz?” dedi.
Fakat Allah Medîne’ye hicreti emrettiğinden, Peygamber Efendimiz (asm) Devsî’nin bu teklifini kabul etmedi.

Nihayet Peygamber Efendimiz (asm) Medîne’ye hicret ettiği zaman, Tufeyl de bir arkadaşıyla birlikte Medîne’ye hicret etti. Fakat Medîne’de bu ikisi hastalandılar ve sıkıntı çektiler. Bilhassa Tufeyl’in arkadaşı, hastalıktan çok elem ve acı duymaya başladı.

Nihayet bir gün keskin bir bıçakla kendi parmak eklemlerini kesti. Parmaklarından kan kaybı nedeniyle de öldü.
Sonra Tufeyl (ra) onu rüyasında güzel bir surette, fakat eli sarılı olduğu halde görmüş. Ona:  
“Rabbin sana ne yaptı?” diye sormuş. O da:
“Peygamberinin yanına hicret ettiğim için Rabbim beni bağışladı, bana mağfiret etti” diye cevap vermiş. Bu sefer Tufeyl (ra):
“Neden seni iki elin sarılmış görüyorum?” diye sormuş. Adam da:
“Bana, ‘Kendi vücudundan bozduğun şeyi düzeltmeyiz!’ denildi” diye cevap vermiş.
Hazret-i Tufeyl (ra) bu rüyayı Resûlullaha (asm) anlattı.
Allah Resûlü (asm) ise bunun üzerine intihar eden o kişinin elleri için dua etti:
“Allah’ım! İki eli için de mağfiret eyle.” Müslim, Cenâze