İbadet çeşitleri nelerdir

İbadet türleri nelerdir

Kaç çeşit ibadet vardır

İbadet çeşitleri nelerdirİbadetler, bedeni, mali ve hem bedeni hem de mali ibadetler olmak üzere üç çeşittir.

A-   Bedeni ibadetler: beden  ile yapılan ibadetler demektir. Namaz kılmak, oruç tutmak vb ibadetlerdir. Bu tür ibadetlerde başkası vekalet yoluyla yapamaz. Her mü ‘minin bizzat kendisinin yerine getirmesi gerekir

B-   Mali ibadetler:  Bunlar mal ile yapılan ibadetlerdir. Zekat vermek, fitre ve kurban kesmek gibi. Bu tür ibadetler vekalet yoluyla yerine getirilebilir. Örneğin zengin olan bir kimse vekalet yoluyla zekatını verebileceği gibi yine vekalet yoluyla da kurbanını kesebilir.

C-   Hem mali hem de bedeni ibadetler: Hac vazifesi böyle bir ibadettir. Zengin  olduğu halde hacca gidemeyecek derecede sakat, hasta ve çok yaşlı kimseler, kendi yerine bir başkasını bedel olarak hacca gönderebilir.