Bahse girmek günah mı

Bahse girmenin dini hükmü nedir

Bahse girmek günah mıBahse girmek; bir iddiada sözü doğru çıkanın kazanmasını sağlayacak haksız bir kazançtır. Böyle biri kazançta alın teri olmadığı için dinimize göre haram bir kazançtır.

Kazancın en güzeli helal ve temiz olanıdır. Allah’u Teâlâ helal ve temiz olanlardan yememizi emrediyor. Allah Teala ise haramdan oluşan veya haramla beslenen her bedene cenneti haram kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), haram olan bu uygulamanın sonucunu hadislerinde şöyle buyurmaktadır: “İnsanlar üzerine bir zaman gelecektir ki, bir kimse helalden mi haramdan mı kazandığına ehemmiyet vermeyerek alacaktır.” 

“Bir zaman gelecek ki insanlardan faiz yemeyen kalmayacak, faiz yemese dahi onun tozu toprağı ona isabet edecek.” Ebu Dâvud, Büyû,

“Haram mal kazanıp da onunla sıla-i rahim veya tasadduk veya Allah uğrunda infak eden kimsenin, bütün bu yaptıklarını Allahu Teala bir araya toplar ve kendisini ateşe atar.”

Dinimize göre karşılıklı iki kişi veya tarafın bir konu üzerinde ‘Senin dediğin çıkarsa sen bana şu kadar para vereceksin’, ‘oynayacağımız futbol maçından biz kazanırsak bir tepsi baklava alacaksınız’ diye bahse girmeleri caiz değildir. Bu, kumar hükmünde olup haramdır.

Ancak tek taraflı olarak taraflardan biri diğerine ‘sen kazanırsan veya senin dediğin çıkarsa sana şu kadar para vereceğim; ben kazanırsam veya benim dediğim olursa senden bir şey almayacağım’ derse bu caiz olur, kumar hükmüne girmez. Bir de üçüncü bir kişi veya kuruluş ortaya bir ödül kor, meselâ koşuda, güreşle veya ilmi münazarada ‘kazanan tarafa şu kadar ödül vereceğim' derse bu caizdir. Nitekim güreş müsabakalarında müsabakayı tertipleyen komitenin galip gelenlere ödül vermesi bu türden olup caizdir.