Kaza orucu nedir

kaza orucu nedir

Kaza orucu ne demek, fidye nedir, kaza orucu hangi durumlarda tutulur,hangi durmlarda fidye verilir

İslam dini, sağlık durumu elverişli olmayanları, hamile ve bebekli kadınları, yaşlıları, yolculuğa çıkanları, oruç tutmakla sorumlu tutmamıştır. Bu kişiler, oruç tu­tabilecek duruma geldiklerinde tutamadıkları gün sayısınca oruç tutarlar. Buna kaza orucu denir. Kur'an'da bu konuyla ilgili olarak şöyle buyrulur: "... Kim hasta olur, ya­hut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun(kaza etsin). Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez..." (Bakara suresi, 185.

Sürekli sağlık sorunu olanlar ve yaşlılık gibi nedenlerle ramazan orucunu tuta­mayanlar ise fidye verirler. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "...Oruç tutmaya güçle­ri yetmeyenlere, bir fakiri doyuracak kadar fidye gerekir..." (Bakara suresi,184.ayet.) Fidye, bir yoksulun bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak miktarda paradır. Eko­nomik gücü yerinde olmayanlar fidye vermekle de sorumlu değildir.

"... Kim hasta olur, yahut yolculukta bulunursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, güçlük istemez..." (Bakara suresi, 185. ayet.)