Oruç nedir, niçin oruç turulur

Oruç nedir, niçin oruç turulurOrucun anlamı nedir, neden oruç tutarız,oruç tutma nedenimiz nedir vb içerikleri sizin için izah ettik

İslam dininin temel ibadetlerinden biri de  oruç tutmaktır. Oruç, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla, tan yerinin ağarmasından, güneşin batmasına kadar yeme içme ve benzeri bedeni isteklerden uzak durmaktır. Allah’ın hoşnutluğunu kazandırıcı bir ibadet olan oruç, İslamiyet’ten önceki dinlerde de farz kılınan ibadettir. Kur’an-ı Kerimde “Ey iman edenler, Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara suresi,183. ayet) ayeti ile orucun Allah’ın gönderdiği tüm dinlerde olduğu bildirilmiştir.

Niçin oruç tutulur

Oruç bir ibadettir. orucun insan için pek çok yararları vardır. bu yararlar orucun faydaları ve hikmetleridir. Bu faydalar amaç edinerek oruç tutulmaz. Böyle bir oruç ibadet olmaktan çıkar

Oruç tutmada ki en önemli amaç Allah’ın emrini yerine getirmek, ona yakınlaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmaktır. peygamberimiz de “Bir kimse inanarak ve mükâfatını umarak ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.” (Buharî, Savm, 6.) buyurmaktadır.