"Allah (c.c.) her şeye kâdirdir" Ne demek?

Kadir Allahü teâlânın sıfatlarından biri; gücü her şeye yeten, hakîkî kudret sâhibi anlamına gelir. 

İnsanların yaptığı her şey imkân, zaman ve yetenekle sı-nırlıdır. İnsanın her istediğini yapabilmesi mümkün değildir. Ancak Allah (c.c.) için hiçbir işte zorluk yoktur. O, her istediğini hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar. Yaratıcımızın sınırsız bir güce sahip olduğunu gösterir.

Allah'ın güç ve kudreti onun zatındandır. Yani gücü her şeye yeter. Onun için kolay ve zor kavramları geçerli olmaz. her şey kudretine ve gücüne göre kolaydır.

Allah’a (c.c.) zor gelen, O’nun gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur. Allah (c.c.) dilediğini kolaylıkla yapan ve yaratandır. “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, o şeye ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.” (Yâsîn suresi, 82. ayet) ayeti Allah’ın (c.c.)güç ve kudretinin sonsuzluğunu dile getirmektedir.