Gözler O’nu idrak edemez; halbuki O, gözleri idrak eder ayetinin anlamı

“Gözler O’nu idrak edemez; halbuki O, gözleri idrak eder...”(En’âm suresi, 103. ayet.)

Allah insanın gözlerini sınırlı bir şekilde yaratmıştır. Bu nedenledir ki insan her şeyi göremez. İnsan sadece maddi alemdeki gözünün görebileceği sınırdaki varlıkları uygun mesafede görebilir.

Gözler O’nu idrak edemez, çünkü idrak ve ihata, ancak duyularla algılanan varlıklarda olur. Allah ise duyular ötesidir.

Oysaki Allah görülen ve görülemeyen tüm alemlerin yaratıcısıdır. Her şeyi O yaratmıştır. insanı ve insana ait tüm özellikleri de yaratan O'dur. canlılara ait göz nimetini yaratan O'dur. Bu nedenle Allah yarattığı her şeyi bilir ve görür. İnsan ve canlılara verdiği gözleri de gördüğü gibi o güzün gördüğünü de görür.