Amentü duasında nelerden bahsedilmektedir?

Amentu duası İslam dininin iman esaslarından bahsetmektedir. Bunlar Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlere, âhiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmaktır.