Kur’an-ı Kerim'in iç düzenine ilişkin kavramlar nelerdir?

 Kur’an-ı Kerim'in iç düzenine ilişkin kavramlar

 Kur’an-ı Kerim'in  iç düzenine ilişkin kavramlar ayet, sure ve cüzdür.

1- Ayet : Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine ayet denir. Ayetlerin uzunlukları ve ifade ettikleri anlamları genellikle birbirinden farklıdır. Ayetler, içlerinde ayet numaralarının yazılı olduğu küçük yuvarlak işaretlerle ayrılmıştır. Bu işaretlere durak denir. Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 6666 ayet vardır

2- Sure:Kur’an-ı Kerim’de başı ve sonu belli olan, farklı sayılarda ayet içeren bölümlere sure denir. Kur’an-ı Kerim’de toplam 114 sure vardır. Sureler bes mele ile başlar ve uzunlukları birbirinden farklıdır.

3- Cüz: Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kur’an-ı Ke rim’de otuz cüz vardır. Her cüz, sayfa kenarında bulunan ve gül şeklinde olan bir işaret le birbirinden ayrılır. Şeklinden dolayı bu işaretlere cüz gülü denir.