Kur'an-ı Kerim denildiği zaman aklınıza neler geliyor?

Kur’an-ı Kerim islam'ın ve müslümanların kutsal kitabıdır

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed (SAV)'e indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim arapça olarak indirilmiştir.

Kuran-ı Kerim de 114 sure vardır ve her sure besmele ile başlar

Kur'an-ı Kerim Allah tarafından insanları doğru yola yöneltmek gönderilmiş ilahi bir kitaptır.

Kur'an-ı Kerim Allah tarafından insanlara gönderilmiş son ilahi kitaptır

Bize kadar hiç bozulmadan ve değişmeden gelmiş, kıyamete kadar da böyle gidecektir.