Allah'ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla din göndermesinin amacı nedir?

İnsan akıllı ve düşünen bir varlıktır. İnsan aklıyla pek çok sorununu halledebilir.Pek çok bilgiler öğrenebilir, keşifler yapabilir. kainata bakarak bir yaratıcının varlığını anlayabilir.

Fakat insan aklı ile bu yaratıcıya ait sıfat ve özelikleri, insanı ve kainatı yaratmasındaki gaye ve amacı aklıyla bilemez ve kavrayamaz.

İnsanlar kendi akıllarıyla Allah`ın varlık ve birliğini anlayabilseler bile, O`na mahsus sıfatları tamamen kavrayamazlar. Ona ne şekilde ibâdet edileceğini bilemezler. Ahiret, cennet, cehennem, melek gibi diğer inanca ait meseleleri idrâk edemezlerdi. Bütün bu hususları Allah`ın kendilerine bir peygamber aracılığı ile bildirip öğretmesine muhtaçtırlar. İşte Allah, insanların bu ihtiyaçlarına cevab vermek üzere, onlara peygamberler göndermiştir.

Eğer peygamberler gelmeseydi, insanlar Allah`ın varlık ve birliğini bilmenin dışında, hiçbir dinî hükümle mükellef tutulamazlardı. Nitekim âyet-i kerîmede de:  "Resûl göndermediğimiz müddetçe, hiçbir kavme azâb edici değiliz." (İsrâ, 15) buyurulmuştur.

Kısaca dünya ve âhirette mutlu olmanın ve huzurlu yaşamanın yollarını, birbirleriyle hoş geçinme düsturlarını, ahlâk ve görgü kaidelerini insanlara öğreten yine peygamberler olmuştur.