Allah’ın gazabı ne demektir?

Gazap sözlükte öfke, kızmak, anlamına gelen bir kelimedir. Genellikle hilim, yumuşaklık ve rıza kavramlarının karşıtı olarak kullanılır. 

Allah rahîm, halîm olduğu gibi aynı zamanda gazap edendir. Bir kutsî hadise göre Allah, “Rahmetim gazabımı geçmiştir (kuşatmıştır).” (Buhârî, Tevhid, 15, 22, 28, 55; Müslim, Tevbe, 14-16)buyurmuştur.

İslam âlimlerine göre Allah’ın gazabı, küfür ve isyan gibi birtakım tutum ve davranışları yadırgaması, zat -ı ulûhiyetine ve her şeyden müstağniliğine uygun olarak bir çeşit “öfke”si ve onlara hak ettiklerinin karşılığını vermesi demektir.