Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh olması ne demektir?

Tüm evreni, kainatı görünen ve görülmeyen her şeyi yaratan Allah'tır. Allah tarafından yaratılan kainatı oluşturan unsurlar içerisinde de tüm zaman ve mekanlar da yer almaktadır. Dolayısyla zaman da, mekan da sonradan var edilmişlerdir.  Ezeli ve ebedi olan Allah, sonradan var olan zaman ve mekan gibi durumlardan münezzehtir.

Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh oluşu, O’nun hiçbir şekilde zaman ve mekanla ilişkilendirilmemesi demektir. Zira zaman ve mekan mahluk yani “yaratılmış” bir şeydir. Allah ise Yaratıcı’dır. Dolayısıyla O yaratıklara has özelliklerden münezzeh yani uzaktır. Biraz daha açarak ifade etmek gerekirse, “mekan” varlık ve nesnelerin bulunduğu yerdir. Söz gelimi bir meyve ağaçta, ağaç bahçede, bahçe bir bölgede, bölge dünyada, dünyamız güneş sisteminde, güneş sistemi galakside, galaksiler uzayda bulunmaktadır. Bunların hepsi mahluk, yani yaratılmış bir şeydir. Zamana gelince bu, varlıklardaki hareketliliğin birimsel olarak ifade edilmesi olup varlıktan ayrı bir şey değildir. Sonuçta bu da mahluk yani yaratılmış bir şeydir. Allah ise her şeyi var eden, yaratandır (Enâm, 6/102). “O gökleri ve yeri yaratandır.” (Fâtır, 45/1) O halde O, her çeşit zaman ve mekan kayıtlarından uzaktır.