Yağmurun ve mevsimlerin oluşumunu araştırarak evrendeki düzen hakkında bilgi toplayınız.

Evrende hiçbir şeyde tesadüf yoktur. Herşey belli bir düzen içerisinde yaratılmıştır. Bu düzen kuşkusuz herşeyi bilerek, proğramlayarak yaratan bir yaratıcıyı bizlere haber verir.

Bu düzen ve uyum yağmurun ve mevsimlerin yaratılmasında da vardır.

Örneğin yağmurun oluşumu ve yağması muhteşem bir düzen ve uyum içerisindedir. Çünkü yağmurun oluşum süreci, yani suyun buharlaşması, yoğunlaşması ve rüzgar ile ihtiyaç duyulan bölgelere taşınması belli bir ölçüye göre yağması, canlıların ihtiyaçlarını karşılayacak zamanda yağması vb. hepsi kainattaki düzeni ve uyumu izah eder.

Aynı düzen ve uyum mevsimlerin oluşumu ve geçişleri için de geçerlidir. İlkbahar, yaz sombahar ve kışın ard arda gelişi, bitkilerin , inlanların ve hayvanların ihtiyacına göre tam bir düzen ve uyum içerisinde olması elbette Allah'ın taktiri iledir