Allah Neden Kötülerin Kazanmasına İzin Veriyor?

Yeryüzünde irade verilen varlıklardan biri de insandır. İnsan sahip olduğu irade sayesinde iyilik ve kötülükte seçme özgürlüğüne sahiptir. İnsan sahip olduğu bu seçme özgürlüğü sayesinde iyi ile kötü arasında tercih yapar ve sorumluluğu üstlenir.

Dünyada Allah'ın fiziksel, biyolojik, toplumsal yasalar gibi pek çok yasaları vardır. Bu yasaların gereğini kim yerine getirirse o konuda başarılı olur. Kim o yasaların gereğini yerine getirmez ise o konuda başarısız olur. Bu konuda inanan inanamayan fark etmez. Örneğin hastalanmamak için Allah'ın tıp ilmi için belirlediği yaslar vardır. Bu yasaları ihlal eden kişi inanan olsun veya olmasın fark etmez hasta olur. Veya bir deprem bölgesi kuşağında yaşayan ve evini sağlam yapmayan bir kimsenin evinin yıkılması gibi. Bu kişinin Allah'a inanıyor olması ve iyi bir insan olması O'nu Allah'ın bir yasası olan depremde evinin yıkılmayacağı veya yıkılsa bile  ona bir şey olmayacağı sonucunu meydana getirmez.

Bu durum mücadelelerde de geçerlidir. Mücadelede güçlü olan kazanır. Eğer haklı ise kazansa da kaybetse de mükafatını Ahirette alır. şayet elde ettiği gücü kötü amaçlarda kullanıyorsa bu kişi dünyada kazanır fakat ahirette yaptığı kötülüğün bedelini ve cezasını çeker.

Eğer Allah (c.c.) kötülerin bu kötülüklerine müdahele edip izin vermeseydi insanın iradesi ortadan kalkar ve dünyanın imtihan olma özelliğini yitirirdi.Herkes ister istemez  iman eder, ahirette cennet ve cehenneme de ihtiyaç kalmazdı.