Allah’ı İnsan Olarak Düşünsek Günah Olur mu?

İnsanın bu dünyaya geliş amacı Allah'ın tanımak ve O'na ibadet etmektir. Allah'u Teâla gönderdiği kitaplarla, peygamberler ile ve yarattıkları ile kendini bizlere tarif eder. Bizler peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in hadislerinde bahsettiği, kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekilde rabbimizi isim, sıfat ve fiilleriyle tanırız.Bu çerçevede rabbimizi ne kadar tanısak o kadar azdır. İnsanlar için de Allah'ı en iyi bilen peygamber efendimiz dahi Allah'ın tanımak ve bilmek noktasında marifetinin artması için dua etmiştir.

Fakat Allah'ı bilmek O'nu bir şekil ve kalıba sokmak veya insan suretinde düşünmek demek değildir. Bu şekilde Allah'ın zatını düşünmek günahtır.

Allah (c.c.) halıktır yani yaratandır; insan ise mahluktur, yani yaratılmıştır. Allah'ın eşsiz ve sınırsız isim, sıfat ve fiilleri nasıl ki insanın fiil ve sıfatlarına benzemez ise O'nun zatı da insana benzemez. Bu nedenle Allah'ın insana benzetmek şirktir ve büyük günahtır.