Allah Göklerde Nerededir?

Takipçilerimizden gelen sorulardan biri de Allah göklerde nerededir? sorusudur.

İnsan yaratılan ve sınırlı özelliklere sahip bir varlıktır. Allah (c.c.) ise her şeyi yaratın eşsiz ve sınırsız sıfatlara sahiptir. Bu gibi soruları soran kişiler ve çocuklar insanda bulunan sınırlı özelikleri ölçü yaparak Allah'ı anlamaya ve tanımaya çalışmalarıdır. oysa ki sınırlı olan sonsuz ve sınırsız olanı tam anlamıyla anlayamaz.

Yerleri ve gökleri yoktan var eden Allah'tır. Gökler ve yerler var olmazdan evvelde Allah vardı. Kıyametle beraber gökler ve yerler harap olduktan sonra da Allah var olacaktır. Bu nedenle baki olan Allah (c.c.) 'ı sonradan Allah tarafından yaratılan gökler içerinde bir yerde olduğunu düşünmek doğru değildir. Çünkü bu yerler sonradan var olmuşlardır.

Kur’an’da Allah hakkında kullanılan “Gökte olan...”(Mülk, 67/16,17) mealindeki ayetlerini de mekan ve yer anlamında değil yücelik anlamında yorumlamak gerekir. İnsanlara göre gök kavramı,  hâkimiyeti, üstünlüğü ve yüceliği ifade eder.

“Göklerde de ilah olan O’dur, yerde de ilah olan O’dur.. O, yegâne Hakîm’dir/hüküm ve hikmet sahibidir, yegâne Alîm’dir/her şeyi hakkıyla bilendir.”(Zuhruf, 43/84)

mealindeki ayette,  Allah’ın hem göklerde hem de yerde yegâne ilah olduğuna, her iki yerdeki mahlukların yalnız ona ibadet ettiğine vurgu yapılmıştır. Evet yeryüzü, O’nun cemal sıfatlarının tecelligâhı, gök ise O’nun celal sıfatlarının tecilligâhıdır. O halde “Allah’ın gökte” olduğunu söylerken, onun göklerdeki hükümranlığına işaret edilmiştir.

Allah ilmiyle, kudretiyle ve iradesiyle her yerdedir. Çünkü göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın yaratmasıyladır. Yaratma ise hen an gerçekleşmektedir. Bu sebepten dolayı Allah'ın zatına bir yer izafe etmek doğru olmamakla beraber, Allah'ın ilim, irade ve kudretiyle her yerde olduğuna iman etmek gerekir.