Hasta İken Namaz Nasıl Kılınır

Hasta İken Namaz Nasıl KılınırHastayken Namaz Nasıl Kılınır

Allah'ın emrettiği en önemli ibadetlerden biri namazdır. Bu nedenle dinin direği olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle namazı terk eden dinini yıkar. Namazı terketmenin hiç bir gerekçesi yoktur. Kişi şayet akıl baliğ ise her şartlarda namazı kılması gerekir.

Fakat islam dini hastalık ve yolculuk gibi durumlarda pek çok ibadette olduğu gibi namazda da bazı kolaylıklar getirmiştir. Bu nedenle hasta olanlar namazı şu şekilerde kılabilirler:

1- Oturarak: Ayakta durmaya gücü yetmeyen hasta, oturduğu yerde rukû ve secdeleri yaparak namazını kılar. Rukû
ve secdeleri yapamazsa îma ile kılar. Bu durumda olan kimse rukûda başını biraz eğer, secdede ise rukûdan biraz daha fazla
eğer. Secdede başını yere koyamayan kimse, yerden bir şey kaldırıp o şeyin üzerine secde edemez.
Oturarak namaz kılan kimse, mescitte diz üstü oturabiliyorsa namaz oturuşu gibi oturur, bunu yapamıyorsa ayakla
rını kıbleye karşı uzatarak oturur.
2- Yatarak: Oturarak namaz kılamayan, sırtüstü yatıp rukû ve secdeleri baş işareti ile yaparak namazını kılar. Bu şekilde namaz kılanın yüzünün kıbleye gelmesi için başının altına yastık koyması uygundur.
3- Îma ile: Çok yaşlı ve âciz olan hasta yan yatıp yüzünü kıbleye çevirerek veya sağ tarafına dönerek başını oynatıp îma ile namaz kılar. Hanefî mezhebine göre sadece göz ile îmâ uygun değildir. Kıbleye dönmekten aciz hasta, gücü yettiği yöne doğru kılabilir