Şek ile yakin zail olmaz ne demek?

Şek ile yakin zail olmaz demek bir şeyin var olduğu kesin olarak biliniyorsa onun varlığının şimdi de devam ettiğine hükmedilir ve şüphe sebebiyle yokluğuna hükmedilmez. Örneğin borçlu olan kişinin borcunu ödediğine dair bir delili bulunmadığı sürece borçluluk durumu devam eder.