Beraet-i zimmet asıldır ne demektir?

Beraet-i zimmet asıldır demek bir kimse doğduğu zaman günahsız , suçsuz ve borçsuz doğar demektir. Sanık suçlu olduğu ispat edilene kadar suçsuzdur. Suçu sabit olmadan hiç kimseye suçlu muamelesi yapılamaz.