Eşyada aslolan mübahlıktır ne demek?

Eşyada aslolan mübahlıktır. Allahu teala evrende var olan her şeyi insanlar için yaratmış ve onun istifadesine sunmuştur. O hale haram olduğuna dair kesin bir delil olmadığı sürece her şey nimet olması yönüyle mubahtır. Bu sebepledir ki Eşyada aslolan mübahlıktır fıkıhta bir ilkedir.