Dini yaşamak nasıl olur?

Yeryüzünde bulunan tüm varlıklar kendileri var eden Allah’ın emirlerine boyun eğmişlerdir. İradesi olmayan ve şuursuz varlıklarda bu zorunluluktur. Bu varlıkların Allah’ın yasalarına uymalarından dolayı kainatta mükemmel bir düzen ve uyum meydana gelir.

Allah’u teala aklı ve şuuru olan varlıklara da irade vermiş ve emir ve yasaklarına uymayı emretmiştir.. Bu nedenle insan için dini yaşamak denildiğinde isteyerek özgür iradesiyle Allah’ın emir ve yasaklarına uymak, hayatını buna göre tanzim etmektir.

Bunun birinci ve en önemli yolu Allah’a iman etmek ve onu tanımakla olur. Allah’ı bilmeden ve tanımadan O’nun bizden istediği hayat tarzını yaşamamız mümkün olmaz.

Allah’ın bizden istediği hayat tarzını O’nun kitabı olan Kur'an-ı kerimden ve gönderdiği peygamber efendimizin hayatından öğreniriz. Bu sebeple Kur'anı okumak ve oradaki mesajları anlamak, peygamber efendimizin yaşam biçimini sünnetlerini tanımak önemlidir.

Allah'a inanan ve O'na gönülden itaat eden insanlar, yaşamlarını Allah'ın Kuran'daki tavsiyelerine uygun olarak düzenlerler. Dini yaşayan insan vicdanının gösterdiği doğrulara uyarak yaşamını sürdürür ve içindeki negatif ses olan nefsinin kötü olarak emrettiği herşeyi bırakır. Allah insanları dini yaşama fıtratı ile yarattığını Kuran'da şöyle bildirir:

Öyleyse sen yüzünü Allah'ı birleyen (bir hanif) olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir; ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur. İşte dimdik ayakta duran din (budur). Ancak insanların çoğu bilmezler. (Rum Suresi, 30)