Gelen Vahiyler Hz. Muhammed (sav) zamanında hangi malzemelere Yazılmıştır?

Gelen Vahiyler Hz. Muhammed (sav) zamanında hangi malzemelere Yazılmıştır?

 

Kur2an-ı kerim'in indirildiği dönemde fazla yaygın yazı malzemeleri yoktu. yazı imkanları oldukça kısıtlıydı.

Vahiy kâtipleri gelen ayetleri, işlenmiş ince derilere, kabuğu soyulmuş hurma dallarına, beyaz ve yassı taşlara, kürek kemikleri gibi yazı yazmaya elverişli nesneler üzerine yazmışlardır. Bunun yanında “kırtas” denilen kâğıt parşömenler de az da olsa kullanılmıştır. Bunlar arasında özel işlenmiş hayvan derisi ise hem dayanıklılık hem de o günler için elde edilmesi en kolay malzeme olması bakımından, özellikle hicretten sonra daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Kur’an-ı Kerim’in bizzat Hz. Peygamberin yol göstericiliği ve çabasıyla hiçbir değişime uğramadan sonraki nesillere aktarılması sağlanmıştır.