Cami ve Cemevi Yan Yana Caiz mi?

Cami ve Cemevi Yan YanaCami ve Cemevi Yan Yana Caiz mi?

İslam tevhid dinidir. Tevhid aynı zamanda Müslümanların birlik ve beraberliğinin gerekli kılar. Birlik ve beraberlik ise Müslümanların birlik ve kardeşlik duygusu içerisinde olmalarını ve aynı mabette ibadet etmelerini gerektirir. Bir dinin işlevleri ve amaçları farklı mabetleri olmaz. Cami ve bunun küçük şekli olan mescid Müslümanların ortak ibadet yerlerinin adıdır. Bunu dışında farklı farklı işlevleri olan camilere alternatif ibadethaneler bu gerçeğe uygun düşmez.

Ayrıca Alevilik farklı bir din değildir. İslam dini içerisinde bir mezheptir. İslam Dinin ’de mezhepler itikadi, ameli mezhepler olmak üzere iki çeşittir. Bu sahada pek çok mezhep vardır. Ayrıca bunu dışında Tasavvufi mezhep ve oluşumlar da vardır. Aleviliği bu tasavvufi mezhep içerisinde değerlendirmek daha doğrudur.

Tasavufi mezhepler de kendine özgü zikir ve ibadetlerin yapıldığı dergahlar vardır. Bu çerçevede yani Alevilik İslami bir mezhep olarak değerlendirildiğinde Cem ve cem evleri de Alevilere özgü bir dergah olarak nitelendirilebilir. Böyle bir durumda cami ve cem evlerinin yan yana olmasında bir beis olmaz. Yani aleviler tüm Müslümanlar gibi camilerde ibadetlerini yaparlar. Dergahları olan cem evlerinde ise kendine özgü zikir ve ibadetlerini yaparlar. Fakat cem evlerinin caminin bir alternatif ibadet yeri olarak görüp o şekilde kullanmak İslam’ın ibadethane anlayışı ile bağdaşmaz.

Alevilik tasavvufi bir mezhep olduğuna göre buna köklü çözüm şu şekilde olabilir. Tarikat ve tekkeler serbest bırakılmalı, cem evleri ise dargah ve tekke kategorisinde faaliyetlerine devam ettirilmeli.

Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com