Evin Zekatı Verilir mi?

Bir malın zekata tabi olması için arttırıcı ve gelir sağlayıcı özelliğe sahip olması gerekir. Bu açıdan kişinin sahip olduğu kişisel ve mesleğine ait ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ev, dükkan, ev eşyası ve sanatını icra etiği alet ve malzemeler zekattan muaf tutulmuştur. Bunu dışında fazladan sahip olunan evin, dükkan ve işyerinin kira geliri varsa ve bu gelirler yıllık nisab miktarına erişiyorsa bunların zekatı verilir. Kiraya verilmiş arazi ve taşınmazların mülk değeri üzerinden zekât vermek gerekmez. Bunların yıllık gelirinden nisap miktarını bulması ve diğer şartların da gerçekleşmesi halinde yıl sonunda yüzde iki buçuk (%2,5) oranında zekat verilir.