İçkili Ölen bir Kimsenin Akıbeti nedir?

İçkili Ölen bir Kimsenin Akıbeti

İman olmadan cennete girilmez. Bir kimse son nefeste iman ve iman hali üzerine ölmez ise allah korusun ebediyen helak olmuş olur. İmani meseleleri inkar etmeden yapılan günahlar ise hesaba tabidirler. Bu nedenle inkar etmeden Allah’ın emrettiği bir işi yapmamak veya yasakladığı bir işi yapmak kişiyi fasık veya günahkar yapar, dinden çıkarmaz. Fakat bu işi ve eylemi inkar etmez kişiyi dinden çıkarır. Bunula beraber günahkar bir mümin Allah’ın hüküm ve emirlerini inkar etmediği  takdirde din ve iman dairesinden çıkmaz. Fakat böyle bir kimsenin cennete girip girmeyeceği Allah’ın fazl ve ihsanına bağlıdır. İçki içmek İslam dinin yasakladığı büyük günahlardandır. Bu konuda doğrudan yorum yapmazdan evvel bazı konuların da bilinesi gerekir.

1-Kul ile Allah arasına kimse giremez. Mülkün sahibi Allah’tır ve mülkünde istediği gibi tasarruf eder.

2- Bir kimsenin akıbetini ancak Allah bilebilir. Bazen zahirde görünen şeyler bizleri yanıltabilir. İşin aslını ve hakikatini en iyi bilen Allah’tır

3- Günahkar bir kimsenin tövbe etmediğini ve tövbesinin makbul olmadığını bizler bilemeyiz. Bu konu yine kul ile Allah arasındadır.

4- Bir kişinin cennete girip girmeyeceği konusu Allah ile kul arasında bir meseledir. Ve cennet Allah’ın fazl ve keremi iledir. Son hükmü de veren Allah’tır.

Bu bilgiler doğrultusunda bir kimse açıkça dini hükümleri inkar etmiyorsa ve onun için hüsnü zan ederek dua edebiliriz. Bu konularda hüsnü zannın sui zandan daha makbul olduğunu unutmamamız gerekir