Cennet ve Cehennem Şuan Var mıdır?

Ehl-i sünnet inancına göre cennet ve cehennem yaratılmışlardır ve şu an vardır "Rabbinizin mağfiretine ve eni göklerle yer kadar olan Cennet'e koşun. O Cennet takva sâhipleri için hazırlanmıştır. "
(Âli İmrân, 133)

“…o taktirde kâfirler için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının.” (Bakara suresi – 24)

Ayetleri cennet ve cehennemin şuan da var olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Hz. Adem’in cennetten yeryüzüne gönderilmesi de cennetin halen var ve mevcut olduğunun delilleri arasında sayılmıştır.

Miraç gecesinde Peygamber efendimizin Cennet ve cehennemi ehli ile beraber görmesi de yine cennet ve cehennemin hali hazırda var olduğunun delili olarak ehli sünnet alimlerince belirtilmiştir.

Peygamber Efendimiz (sav.) şöyle buyurmuşlardır:
"Demincek Cennet ile Cehennem şu duvarın yüzünde bana arz olundu."