Peygamber Efendimiz Ölüye Fatiha Okumuş mu?

Peygamber Efendimizin ölüye Fatiha okuyup okumadığı ile ilgili bir bilgi veya uygulamaya hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Fakat böyle bir bilginin olmayışı ölen kimsenin arkasında fatiha okunmaz anlamını taşımamalıdır. İslam alimleri dini bir meselede başvurdukları birinci kaynak Kur'an sonrasında sünnet ve sonrasın da da sahabe hayatından örneklere ve bunula da ictihada başvururlardı.

Bu konuda bazı mezheplerin görüşleri şöyle:

- Malikî mezhebinde ise –şartsız olarak- kişinin, kendi kabri üzerinde Kur’an okunmasını tavsiye etmesi caizdir(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).

- Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, kişinin kendi kabri üzerinde Kur’an okumayı vasiyet etmesi caizdir. Çünkü, şu üç durumda Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır: Kabrin yanında okumak, okumadan sonra dua etmek, sevabını ölünün ruhuna niyete ederek okumak(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).

Geçmişlerimize dua etmemiz ile ilgili Kur'an da da ayetler vardır.

“Onlardan sonra gelenler: «Rabbimiz! Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla; kalbimizde müminlere karşı kin bırakma; Rabbimiz! Şüphesiz Sen şefkatlisin, merhametlisin» derler.” (Haşr, 59/10)

Ölen müminlerin ruhuna Kur'ân'dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz (a.s.m.) şu tavsiyelerde bulunur: "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, 5:26

Bütün bunlardan hareketle ve fatiha suresin de aynı zamanda dua olma özeliği ile birlikte ölen mü'minin arkasında Fatiha'nın okunabileceğini ve fayda vereceğini İslam alimleri belirtmiştlerdir.