Kaza namazı olan kişi sünnet namazları kılabilir mi ?

Kaza namazı olan sünnet namazları kılabilir miKaza namazı olan sünnet namazları kılabilir mi

İslam’da namaz en temel ibadetlerden biridir. Uyku ve bayılma ve  ölüm tehlikesi dışında hiçbir mazeret kazaya bırak için geçerli değildir. Ergenlik çağına giren akıl sahibi her Müslüman her ne şartlarda olutsa olsun namazını kılar.  Meşrû bir mazeretin dışında namazı kazâya bırakan bir kişi, günaha girmiş olur. Bu nedenle kılmadığı namazları, en kısa zamanda kılınması gerekir. Kazaya kalan namazları kılmak suretiyle kişi sadece borcunu ödenmiş olur. BU nedenle günahlarını affedilmesi için de ayrıca tövbe istiğfar etmesi gerekir.

Hanefi mezhebine göre Kaza namazını kılmak sünnet olmayan nafile namazlarını kılmaktan daha iyidir. Bu hususta Hanefi mezhebinin görüşleri şöyle: “Kazaya kalmış namazları kılmak, nafile namaz kılmaktan çok daha ehemmiyetli ve çok daha uygundur. Fakat beş vakit namazın sünnetleri, kuşluk, teşbih ve evvabin namazı bundan müstesnadır. Yani bu sünnet ve nafileler, kaza namazları için terk edilmezler."

Konu ile alakalı Hanefî mezhebine göre durum böyle iken, Şafii, maliki ve Hanbeli mezheblerine göre, kaza namazları olan kişilerin sünnet nevinden de olsa nafile kılması caiz değil, haramdır.

Şâfiî mezhebine göre de, kaza namazları olan kişilerin namaz borçlarını bitirinceye kadar gerek beş vakit namazların sünnetlerini, gerekse diğer nafileleri kılması mekruhtur.

Hanbelî mezhebine göre ise, üzerinde kaza namazı olan bir kimsenin nafile ile meşgul olması haramdır. Ancak vitir ile beş vakit namazın sünnetlerini kılması caizdir.

Mâlikî mezhebine göre, üzerinde kaza namazı bulunan bir kimsenin nafile namazı kılması haramdır.

Gerek namazlardan  önce ve sonra kılınan sünnetler bir açıdan farz namazların tamamlayıcısı hükmündedir ve Peygamberimizin (a.s.m.) şefaatine vesiledir. Bu nedenle, namazını kazaya bırakan kimse bir yandan namazlarını kaza etmekle borçtan kurtulurken, diğer taraftan da sünnetleri kılarak Peygamberimiz (asv)'e olan bağlılığını göstermiş olur.