Abdestin adabı nelerdir

Abdestin adabı nelerdirAdab, edeb kelimesinin çoğuludur. Buna yani adaba müstehab veya mendub da denir.

Mendub olan bir işi yapmak sevaptır, fakat terki günah değildir.

Abdestin başlıca adabı şunlardır.

1-      Abdest suyunu üzerine sıçratmamak için yüksekçe bir yere çıkmak

2-      Abdest alırken kıbleye yönelmek

3-      Abdestte başkasından yardım istememek

4-      Zorunlu olmadıkça konuşmamak

5-      Ağız ve burna suyu sağ elle almak

6-      Sol elle burnu temizlemek

7-      Namaz vakti girmeden abdest alıp namaza hazır olmak

8-      Kalp ile yapılan niyeti dil ile söylemek

9-      Her organı yıkarken dua okumak

10-  Ayakları sol elle yıkamak

11-  Abdestin sonunda kelime-i şehadet getirmek

12-  Şayet oruçlu değilse abdest sonunda abdest suyundan içmek