Sahabe Tefsirinin Özellikleri

Sahabe Tefsirinin Özellikleri

Sahabe döneminde yapılan tefsirlerin diğer dönemlerden farklı ve onlardan ayırıcı bazı temel özellikleri vardı. Sahabe dönemindeki tefsirlerin bazı özelliklerini kısaca ve genel hatlarıyşa şöyle özetleyebiliriz.
- Sahabe döneminde Kur’an baştan sona tefsir edilmemiştir.
- Sahabeler, ayetlerin genel manasını vermekle yetinmişlerdir.
- Sahabe döneminde ahkâm ayetlerinden az sayıda fıkhî hükümler çıkarılmıştır.
- Sahabe döneminde yapılan tefsirler kendi dönemlerinde tedvin edilmemiştir.