Hayatta iken cennetle müjdelenen on sahabe

Cennetle Müjdelenen 10 Sahabe,Aşere-i Mübeşşere
Cennetle müjdelenen sahabeler
Bunlar: Ebû Bekir (634), Ömer (643), Osman (655), Ali (660), Talha (656), Zübeyr (656), Avf oğlu Abdurrahman (652), Sa'd (674), Zeyd oğlu Said (671), Ebû Ubeyde (639) (ra) hazretleridir. Bu sahabilerin isimleri hadiste zikredilmiş ve bu şekilde sabit olmuştur. Genel olarak sahabenin, özel olarak da ashabı kiramdan bu kişilerin değerlendirilmesi yapıldığında bu durumun genel İslam prensipleri açısıdan gayet tabii olduğu görülecektir.
Aşere-i mübeşşerenin bazı ortak özellikleri vardır:

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

1 - HZ. EBU BEKİRİ’S SIDDIK (R.A.)
2 - HZ. ÖMER EL FARUK (R.A.)
3 - HZ. OSMAN BİN AFFÂN (R.A)
4 - HZ. ALİ BİN EBÛ TÂLİB (Kerremallahu Vechehu)
5 - HZ. TALHA BİN UBEYDULLAH (R.A.)
6 - HZ. ZÜBEYR BİN AVVAM (R.A.)
7 - HZ. SA'D BİN EBİ VAKKAS (R.A.)
8 - HZ. ABDURRAHMAN BİN AVF (R.A.)
9 - HZ. EBU UBEYDE BİN CERRÂH (R.A.)
10 - HZ. SAÎD BİN ZEYD