Hz Ebu Bekir'den Tavsiyeler

Hz Ebu Bekir'den Tavsiyeler ve öğütler

 

Hz Ebu Bekir (RA) Peygamber Efendimize en yakın arkadaş ve en sadık kişi idi. Hz Ebu Bekir şu öğüt ve tavsiyelerde bulunuyor

-Kendine kabir değil, kendini kabre hazırla.

-Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur.

-Kabre hazırlıksız giren, denize kayıksız açılmış gibidir.

-Zulüm, vefasızlık ve hile kimde bulunursa zararı yine kendine dokunur.

-Kitaplar, akıllı kişilerin bahçeleridir.

-Cahil abid, şeytanın oyuncağıdır. Tıpkı fareyi cebinde taşıyanlar gibi.

-Komşunla kavga etme, misafir gider o kalır.

-İstişarede doğru söyle ki, görüş doğru olsun..

-Halka iyilik etmek, afetlerden ve belalardan korunmayı gerektirir.

-Takva, akıllıca yapılan işlerin en güzelidir. 

-Hakk'a asi olmak, ahmakça yapılan işlerin en çirkinidir.

-Verilen emaneti yerine getirmek, en üstün doğruluktur. 

-Hıyanet olarak da en önde, yalan gelir.

-Mazlumun bedduasından korkunuz...

-Ölümü özüne sevdir. Nasıl olsa gelecek.

-İşlerinizi çevirmek için başınıza geçtim... Doğrulukta devam ettiğim müddet bana uyunuz, kaydığımı görünce de bana kıyam hakkınızdır.

-Sonun iyiliği, evvelin iyiliği kadar olur.

-Mazlumun bedduasından korkunuz.

-Ölümden korkma ki, hayat bulasın.

-Dostuna dost ol ve bütün dostlarını hukukta eşit tut.

-Sabredin ki, her şeyin başı sabırdır.

-Düşmana karşı cesaret göster. Çünkü korkarsan maiyetin de korkak olurlar.

-Ne söylediğini ve ne zaman söylediğini düşün.

-Farz eda olunmadıkça nafile kabul olunmaz.

-Allah, dışını  gördüğü gibi içini  de görür.

-Zulüm, verdiği sözü bozmak, hile; bu üç haslet kimde varsa, zararları yine kendine dokunur.

-Hakk'ı tanıyanların kölesi ol...

-Ya Rabbi! Ruhumu Müslüman olarak al ve beni salihlerle beraber haşreyle.