Aşure geleneği nasıl başladı

Aşure yemeği geleneğinin başlangıcı nasıldır

Aşure geleneği nasıl başladıAşure kelime olarak Arapça bir kelimedir. Rakamlardan 10 “on”  kelimesinden türetilmiştir. Asıl kelimenin okunuşu “aşura” dır.  Bugüne "Aşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği ve bu günde Cenab-ı Allah 10 peygambere ikramlarda bulunduğu içindir.

Aşure yemeği Nuh (AS)  tufandan sonra pişirdiği rivayet edilir. Rivayete göre tufanda gemi ile kurtulan Nuh ve kavmi gemide bulunan malzemelerle bu yemeği yapıp ikramda bulunmuşlardır. A aşure bugün de adet olarak devam etmektedir. Bunu ibadet olarak kabul etmek yanlıştır.

 Müslüman Türkler'deki muharrem ayında ve özellikle bu ayın onuncu gününden itibaren "aşûre" adı verilen bir tatlı pişirilerek dağıtılması geleneği, hayır işlemek ve gönül almak için güzel bir vesile olagelmiştir. Bu tür uygulamalarda, -dinde bir dayanağı bulunmadığı sürece- bir matem veya kutlama niyeti ve şeklinin bulunmamasına dikkat edilmeli; İslâmiyet'in daima teşvik edegeldiği hayır ve hasenat işlemek için, dinde oruç tutulması tavsiye edilen böyle bir günü iyi vesile sayma niyetinin dışına çıkılmamalıdır.

 Yüksel UÇAR

İlim Rehberi

benzer haber için