Muharrem Ayının Özellikleri

Muharrem ayı hicri takvimin başlangıcıdır

Muharrem ayı Hz Ömer’in halifeliği döneminde hicri yılbaşı olarak kabul edildi. Bunun öncesinde farklı farklı olayların tarih başlangıcı olarak görülmesi pek çok karışıklıklara sebep oluyordu. Kimileri fil olayını, kimisi ficar savaşını ve zelzele olayını tarih başlangıcı olarak kabul etmişti. Hz. Ömer halifeliği döneminde Muharrem ayı içerinde gerçekleştiğinden dolayı hicreti hicri yılbaşı olarak düzenledi.

İslamiyet’ten önce de Muharrem ayına ehemmiyet verilirdi.

İslam öncesi cahiliye döneminde de muharrem ayına önem verilir ve savaşılması yasak olan 4 aydan biri kabul edilirdi.

Muharrem ayı ayların önderidir

Resulullah (asm) buyuruyor ki:
“İnsanların önderi Hz. Adem, Arapların Hz. Muhammed, Rumların Süheyp, İranlıların Selman, Habeşilerin Hz. Bilal, dağların Tûr-i Sina; ağaçların sidre, ayların Muharrem, günlerin cuma, sözlerin Kur'an, Kur'an-ın Bakara Suresi, Bakara suresinin önderi ise Ayet-ül Kürsî' dir.” (İmam Suyuti)

Muharrem ayında Allah’ın rahmet ve Bereketi he zamankinden fazladır

Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Allah’ın lütuf ve  ihsanını  coşup aktığı bir aydır.
Allah'ın (cc) ayı, günü ve yılı olmaz. Ancak; Peygamberimiz bu ifade ile Allah'ın (cc) rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu vurgulamıştır.

Muharrem ayı tarihte pek çok önemli olayların gerçekleştiği bir aydır.

Bu ayda cenab-ı Allah pek çok peygamberine ihsanlarda bulunmuştur Özellikle Muharremin 10. Günü olarak bilinen aşure günü tarihte pek çok hadiselere tevafuk etmektedir

Muharrem ayının ilk on günü daha bir faziletlidir

Efendimiz ümmetine bu günlerin çok ehemmiyetli olduğunu bu günlere saygıda kusur edilmemesi gerektiğini haber vermiştir:
“Ey ashabım ve ümmetim! Muharrem ayının ilk on günü çok dikkatli olun. O günlere saygıda kusur etmeyin. Bu günlerde oruç tutmak ve diğer amelleri yapmak çok sevaptır. Muharrem ayının ilk on gününde Allah (cc) yeri ve göğü yaratmıştır. Kıyamet ise o günler içinde kopacaktır. Mevla Teala Muharrem ayının ilk on günü içinde; Nuh (as)’ı tufandan kurtarmış, inanmayan kafirleri de suda boğmuştur.” (Gunyet’üt Talibin)