Berat Gecesinde Yapılacak İbadetler

Berat Gecesinde Yapılacak İbadetler

 

Bu gecenin manevi değer yüksek bir gecedir. Kadir gecesinden sonra manevi değeri yüksek en gecelerdendir. Bu nedenle Bu gece her bir dakikası büyük bir önemle değerlendirmeli ve çeşitli ibadetlerle ihya edilmelidir. Bu ibadetler başta dinin direği olan namaz, Kur'ân okumak, istiğfar ve salavat, zikir ile geçirilmesi gerekir.

Normal zamanlarda ibadetlerin sevabı Allah’ın fazlı ve rahmeti ile 10 ise bu gecede 20 bin kat sevap yazılır.

Üstad Bediuzaman Said Nursi bu konuda şu açıklamaları yapmaktadır.

Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. ( Said Nursî Şualar: 505)

Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde Berat Kandili elli senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir.
"Onun için elden geldiği kadar Kur'ân ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır."

Bu gece yapılacak manevi şirketlerle yani oluşturacağımız gruplarla Kur’an-ı Kerimi okuyup hatmetmek, çeşitli dua ve salavatları okumak suretiyle bu kazancı kat kat arttırabiliriz. Aynı gayeyi paylaşan ve dünyada aynı maksatla yaşayan mü'min kardeşlerimizle birlikte oluşturacağımız manevi şirket; bize hesabından âciz kalacağımız sonsuz bir manevi sevabı kazandırabiliriz.  Bu şekilde bir kişinin aylarca yıllarca kazanabileceği sevabı ve salih ameli bir kaç saat içerisinde elde edebiliriz. Üstelik maddi kazançlarda kâr, ortaklar arasında bölünerek küçüldüğü halde mânevi kârda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü manevi faaliyetler nurludur.