Berrat Gecesi Ve Önemi

Berrat Gecesi Ve ÖnemiBerrat Gecesi Ve Önemi

Beraat "Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamına gelir. Buna göre, "Berat Gecesi" günahlardan kurtuluş gecesir. Şâban ayının onbeşinci gecesi beraat gecesidir. Alllah’ın rahmet ve mağfiretinin bol olduğu bir gecedir.

Bu gece günahlardan arınma mağfiret ve tövbe için büyük bir fırsattır. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisinde  "Yüce Allah bu gece kahin, sihirbaz, yahut müşahin çok kin güden veya içkiye düşkün olan, veya anne babasını inciten, veya zinaya ısrarla devam eden müstesna bütün Müslümanlara mağfiret eder."

"Berat gecesi ile ilgili olarak sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sas) şöyle buyurmuşlardır: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve "Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim! Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim! Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim!.. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim" diye rahmet nazarıyla bakar

Beraat kandili Kadir gecesinden sonra en önemli gecelerden biridir.  Bediuzzaman Said Nursi bu gecede inşaların kader programının belirlendiği bir gece olması ve her bir Kuran harfinin yirmin sevap kazadırdığı belitmiştir.

Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı beşeriyenin proğramı nev'inden olması cihetiyle Leyle-i Kadr'in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin Leyle-i Kadir'de otuzbin olduğu gibi, bu Leyle-i Berat'ta herbir amel-i sâlihin ve herbir harf-i Kur'anın sevabı yirmibine çıkar. Sair vakitte on ise, şuhur-u selâsede yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsî leyali-i meşhurede onbinler, yirmibin veya otuzbinlere çıkar. Bu geceler, elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'anla ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. ( Said Nursî Şualar: 505)

Berat Gecesinin önemi şu özelliklerden dolayıdır

1.İnsanlarn Bir yıllık kader programının belirlenmesi
2. Bu gece yapılan ibadetlerin Allah’ın rahmeti ile kat kat fazla olması
3. Allah’ın rahmetinin bu gecede tüm âlemi kuşatması.
4. Allah’ın af ve bağışlamasının coşması.
5. Peygamberimize tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

Beraat gecesinde ibadet ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, varsa kaza namazlarını kılarak , dua ve istiğfar ederek değelendirebiliriz.