Mi'raç Ruhla mı yoksa  Bedenle mi Olmuştur?

Mi'raç Ruhla mı yoksa  Bedenle mi Olmuştur?Mi'raç Ruhla mı yoksa  Bedenle mi Olmuştur?

Miraç olayının gerçekleşmesi hakkında ittifak olmasına rağmen miracın oluş biçimi hakkında farklı farklı görüşler vardır. Bu ihtilaf da miraç olayının sadece ruhla mı yoksa ruh ve bedenle mi gerçekleşmiş olması ile ilgilidir.

Hz. Muaviye, tâbiindan  Hasan-el-Basrî  ve Muhammed ibnü  İshak gibi zatlar, mi'racın yalnız ruhanî olduğunu söylemişlerdir. Hz. Ayşe (R.A.), «Muhammed (S.Â.V.)'İn cesedi, Miraç gecesi ayrılır olmadı diyor. Muavi­ye (R.A.) de kendisine mi'raç sorulunca, «Salih bir rüyadır» demiştir.

Sahabe tabiin ve alimlerin çoğu ise, mi'racı ruh ve beden beraber  olduğunu kabul etmişler ve bu hususta kuvvetli deliller getirmişlerdir.

Gerçi, mi'racın ruh ile olduğuna delâlet eden hadisler vardır. Cesetle olduğuna delâlet eden hadisler de vardır ve ikinci şıkkı takviye eden deliller daha fazladır. Bu hadisler arasında çelişki bulunmadığını belirtmek için, Fatih Sul­tan Mehmed'in hocalarından Âlim Hızır Bey, Akaid manzumesinde şöyle demektedir:

Mi'raç, birkaç defa vuku bulmuştur. Alimlere göre, bu tekrar sebebiyle, hadisler arasındaki tearuz ortadan kalkar.

Yani Peygamberimizin mi'racı bir kere değildir. Ruh şeklinde pek çokl defa tekrar etmiştir.  Cismanî olarak İse bir defa gerçekleşmiş ki, İsra Süresindeki âyetin işaret  ettiği mi'raç budur. Böylece hadisler arasındaki ihtilâf bertaraf olmuş olur