Abdestsizin Kur'an'a dokunur mu , Abdestsiz Kuran okunur mu,

Bir ayette Allah’u Teala  Vakıa suresi  79 . ayete "Ona, ancak tertemiz olanlar dokunabilir." buyurmuştur. Bu ayet tefsir kitaplarında farklı farklı yorumlanmıştır. Kimileri buradaki temizliğin manevi bir temizlik olduğunu ve dolayısıyla şeytanların ve müşriklerin (Allah’a ortak koşanların )  necis ve pis olduklarından dolayı dokunamayacağını, kimileri buradaki ifadenini levh-i mahfuzdaki sayfalar olduğunu yorumlamışlardır.

Konu ile ilgili hadiste :Kur'ana ancak hadesten [abdestsizlikten, cünüplükten, hayz ve nifastan] temiz olan dokunabilir.) [Beyheki , Nesai, Taberani, Hakim)
görüldüğü gibi ayette de hadiste de Kuran’a abdestsiz dokunulmayacağı ifade edilmiştir.

Ayette geçen temizlik manası olarak tercüme edilen kelime Mutatahhirin dir. Bu kelime Türkçede Tahir, teharet olarak geçmiştir. Bu kelime hem maddi hem de manevi temizlik içim kullanılanlır. Hadiste geçen necaset zaten  adetsizlikten, cünüplükten, hayz ve nifastan temiz olmak manasına gelir ki buda maddi temizliği ön plana çıkarıyor.

Tarih boyunca alimler Kuran’ın abdestsiz okunamayacağı  konusunda ittifak etmişlerdir

Yüksel UÇAR