Fatiha Suresi Hakkında Kısa Bilgi

Fatiha Suresi Hakkında Kısa Bilgi

Fâtiha suresi Mekke’de indirilmiştir ve 7 ayetten oluşmaktadır.

fatiha suresinin halk arasındaki diğer adı hamd dir. Hamd, övgü anlamına gelir. Allah’ı (c.c.) övme ve yüceltme anlamında kullanılır.

Bunun dışında sürenin birçok adı daha vardır; Ümmeü’l Kitab (Kitabın anası), Ümmü’l Kur’an (Kuran’ın anası), Esas (Temel), Salât (Namazda okunan), Hamd (Övgü, halk arasında El-ham), Şükür (Teşekkür), Şifa (İyileştirme).Fâtiha, açmak, açıklığa kavuşmak anlamlarına gelir.

Kur’an-ı Kerim’in en başında yer alan suredir.

Bu surede Yüce Allah’a hamd edilmesinden, Allah’ın (c.c.) tek olduğundan, sadece Allah’a (c.c.) ibadet edileceğinden ve sadece O’ndan yardım istenileceğinden bahsedilir.

Fatiha suresi aynı zamanda bir duadır

Surenin sonunda yanlış yolda olmaktan korunmak ve doğru yolda olmak için dua edilir.

Surede Yüce Allah‘tan nelerin isteneceği, ayrıca istemenin en güzel şekli de öğretilmektedir. 

Fâtiha suresi namazın her rekâtında okunan bir suredir.

Kültürümüzde her duanın sonunda, Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra, kabir ziyaretlerinde, cenazelerde, yatmadan önce, zor ve sıkıntılı anlarda okunan bir suredir. Bununla birlikte her zaman ve her durumda Fâtiha suresi okunarak dua edilebilir.